KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Szczegółowy rozkład dnia

Grupa 3,4-latków

Godziny

Czynności/rodzaj zajęć

8.00-9.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne), zabawy ruchowe z muzyką.

9.00-9.20

Zabawy samodzielne w kącikach tematycznych – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, gry dydaktyczne. Praca o charakterze wyrównująco – stymulującym.

9.20-9.30

Czynności samoobsługowe, grupowe wyjście do toalety.

9.30-9.50

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” - wyd. MAC.

9.50-10.50

Czynności samoobsługowe (ubieranie się, układanie swoich rzeczy w szatni), pobyt na świeżym powietrzu (gry, zabawy, spacery, obserwacje przyrodnicze).

10.50-11.50

Czynności samoobsługowe po powrocie z ogródka przedszkolnego(rozbieranie się, pobyt w WC, mycie rąk – przygotowanie do obiadu).

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie przy stole, dbałość o zdrowie. Czynności higieniczne (mycie zębów).

11.50-12.00

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

12.00-13.00

Swobodna zabawa dzieci w kącikach zabaw przy niewielkim wsparciu nauczyciela.

13.00-13.15

Porządkowanie sali zabaw.

13.15-13.35

Zabawy i ćwiczenia organizowane przez nauczyciela.

13.35-13.50

Praca z kartami pracy: rozwijanie sprawności manualnej, spostrzegawczości, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenie umiejętności wypowiadania się.

13.50-14.20

Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do podwieczorku.

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.20-16.00

Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci (przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych), zabawy w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów, kontakty indywidualne z rodzicami.

 

Szczegółowy rozkład dnia

Grupa 5,6-latków

Godziny

Czynności/rodzaj zajęć

8.00-9.40

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna i grupowa o charakterze wyrównawczym.

9.40-9.50

Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

9.50-10.00

Zabiegi higieniczne dzieci i przygotowanie sali do zajęć.

10.00-10.40

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczycielkę, wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci. Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową. Realizacja zajęć edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.40-10.50

Czynności higieniczno-samoobsługowe w WC i łazience. Przygotowanie do obiadu.

10.50-11.15

Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Kultura zachowania się przy stole. Pogadanki na temat zdrowego stylu życia i przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

11.15-11.25

Zabiegi higieniczne. Mycie zębów i rąk.

11.25-11.35

Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek i utworów muzycznych.

11.35-11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinania guzików, suwaków).

11.45-12.45

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w lesie itp. Spacery, wycieczki. Poznanie najbliższego otoczenia, prowadzenie obserwacji przyrodniczej, prace porządkowo-ogródkowe. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola. W przypadku niesprzyjającej aury gry i zabawy ruchowe w sali.

12.45-13.05

Zabawa dydaktyczna, praca z kartami pracy, utrwalenie zdobytych wiadomości, piosenek, wierszyków.

13.05-13.45

Swobodne zabawy dzieci według zainteresowań – kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie dzieci podczas zabawy.

13.45-14.00

Porządkowanie sali – kształtowanie nawyku utrzymywania porządku w otoczeniu dziecka. Podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci do domów. Kontakty indywidualne z rodzicami.

14.00-14.30

Religia.