KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

Szczegółowy rozkład dnia w grupie 3,4-latków

8.00- 8.15

Schodzenie się dzieci do grupy. Zabawy przy stolikach (gry rozwijające

sprawność motoryczną, spostrzegawczość, puzzle, układanki)

8.15- 9.00

Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe. Śniadanie. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia logopedyczne- poniedziałki i wtorki)

9.00- 9.45

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych

potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące,

rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne). Zabawy

integrujące grupę.

9.45-10.00

Zabawa z zestawu zabaw ruchowych.

10.00-10.45

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Zabawy ruchowe, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i rozwijające mowę.

10.45- 11.20

Czynności porządkowe, higieniczne samoobsługowe. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.

11.20- 12.15

Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe. Obiad.

12.15-12.30

Relaks poobiedni- Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela.

12.30- 13.00

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka) m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela; prace porządkowe w kącikach tematycznych.

13.00-14.00

Zabawy ruchowe kierowane. Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp. W tym zajęcia prowadzone w języku angielskim (wtorek). Wykonywanie kart pracy.  Rozchodzenie się dzieci.

14.00-14.45

Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe. Podwieczorek.

14.45- 16.00

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych zabaw i ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych prowadzonych pod kierunkiem nauczyciela (wg. potrzeb dziecka),m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe. Prace porządkowe w kącikach tematycznych.

Szczegółowy rozkład dnia w grupie 5,6- latków

I

7.00 - 8.10

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci; zabawy swobodne, zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność dzieci.

8.10 - 8.30

Przygotowanie do śniadania – śniadanie.

8.30 – 9.00

 

Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno – ruchowe, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela. Zajęcia dodatkowe: religia.

II

9.00-9.30

 

Zabawy ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ćwiczenia grafomotoryczne)przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć. Zajęcia kompensacyjno- korekcyjne.

9.30- 10.00

Ćwiczenia poranne

10.00- 10.10

Czynności samoobsługowe.

10.10 -11.10

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową- realizowanie obszarów: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i  poznawczego. Zabawy tematyczne (ruchowe, muzyczno-rytmiczne, pamięciowe, itp.) proponowane przez nauczyciela. Język angielski.

11.10 - 11.20

Porządkowanie sali po zajęciach

11.20 – 12.00

 

Przygotowanie do obiadu – wykonywanie czynności wynikających pełnionego dyżuru, czynności sanitarno –higieniczne – rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych. Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole. Poobiednie  czynności higieniczne.

12.00 - 12.30

 

Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela, wyciszenie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju (ochrona układu nerwowego).

12.30 - 13.15

 

Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

13.15- 13.35

 

Swobodne zabawy dzieci według zainteresowań- kształtowanie umiejętności społecznych- porozumiewanie się z innymi dziećmi, dorosłymi, zgodne funkcjonowanie dzieci  podczas zabawy.

13.35- 14.00

 

Zabawa dydaktyczna, praca w kartach pracy, utrwalanie zdobytych wiadomości, piosenek, wierszy.

III

14.00 - 14.20

 

Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci. Zabawy ruchowe, integracyjne.

14.20 - 14.45

 

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek – wdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

14.45 - 16.00

 

Rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami.