KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

LISTA KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH        
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WARTKOWICACH
 W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM    
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Imię

Nazwisko

Wynik kwalifikacji

Hanna

Aleksandrzak

przyjęta

Antoni

Antosik

przyjęty

Kacper

Bierzyński

nieprzyjęty

Michał

Frontczak

przyjęty

Marika

Grzelak

nieprzyjęta

Gabriela

Jakubowska

przyjęta

Kinga

Jesionowska

przyjęta

Wojciech

Kacperek

nieprzyjęty

Julian

Klimczak

nieprzyjęty

Sebastian

Koziński

nieprzyjęty

Jakub

Kubiak

nieprzyjęty

Artur

Majtczak

przyjęty

Antoni

Mazur

nieprzyjęty

Lena

Paprocka

przyjęta

Michalina

Przesławska

przyjęta

Mikołaj

Przesławski

przyjęty

Iga

Rozalska

przyjęta

Miłosz

Stajewski

przyjęty

Kornelia

Śpiączka

nieprzyjęta

Amelia

Świderska

przyjęta

Zofia

Tenterenda

nieprzyjęta

Julia

Woźniak

przyjęta

Alicja

Zagozda

przyjęta

Najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia wynosiła: 5

Liczba wolnych miejsc: 0

Data podania do publicznej wiadomości: 7 kwietnia 2020r.

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte mogą: 

  1. wnioskować do Komisji o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  2. wnieść do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
  3. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.
LISTA KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH        
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PEŁCZYSKACH
 W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM   
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Imię

Nazwisko

Wynik kwalifikacji

Kinga

Kamińska

przyjęta

Tymon

Kędzia

przyjęty

Jowita

Saganiak

przyjęta

Sebastian

Koziński

przyjęty

Najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia wynosiła: 0

Liczba wolnych miejsc: 15

Data podania do publicznej wiadomości: 7 kwietnia 2020r.

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte mogą: 

  1. wnioskować do Komisji o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  2. wnieść do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
  3. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych obowiązani są w terminie od 31.03.2020r. do 03.04.2020r.

do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola/ punktu przedszkolnego (do pobrania poniżej).

Potwierdzenie woli

Niezłożenie powyższych dokumentów we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/punkcie przedszkolnym.


Przypominamy , że termin rekrutacji do przedszkola/ punktu przedszkolnego upływa w dn. 20.03.2020r. o godz. 1500.

W  związku z zaistniałą sytuacją w trosce o Państwa bezpieczeństwo w sprawie składania dokumentów prosimy o kontakt  e – mailowy na adres przedszkole.wartkowice@gmail. com

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wartkowicach informuje, że w dniach 03- 20 marca 2020r.

będą wydawane „Wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego  przedszkola/punktu przedszkolnego  na rok szkolny 2020/2021”

dla dzieci z roczników 2014-2017.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do przedszkola najpóźniej 

w dniu 20 marca 2020r. do godziny 15.00

Uchwała Nr XXXII 220 2017 Rady Gminy Wartkowice z dnia 30 marca 2017 r.

Zarządzenie terminy rekrutacji rok szk. 2020/2021

Wniosek

Oświadczenie- samotne wychowywanie dziecka

Oświadczenie- uczęszczanie rodzeństwa do szkół i placówek

Oświadczenie- udział w postępowaniu rekrutacyjnym

Oświadczenie- wielodzietność rodziny

Oświadczenie- zatrudnienie